Згурівська громада
Згурівська селищна рада Броварського району Київської області

ОГОЛОШЕННЯ! Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків в смт  Згурівка Броварського району Київської області

Дата: 17.03.2023 10:58
Кількість переглядів: 94

Фото без описуНа виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком», рішення виконавчого комітету Згурівської селищної ради  від 23 лютого 2023 року №44  «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків в смт  Згурівка Броварського району Київської області» оголошується конкурс на призначення управителя багатоквартирних будинків  на території смт Згурівка.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Згурівської  селищної ради, 07601 Київська обл., Броварський район, смт Згурівка, вул.Українська,10.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Мала Тетяна Сергіївна, завідувач сектору з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури Згурівської селищної ради, секретар конкурсної комісії,  телефон (04570) 5-10-69.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність наступним критеріям:

 • ціна послуги, що включає відповідно до статті10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;
 • рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
 • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців;
 • фінансова спроможність учасника конкурсу;                                                                                     
 • наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

4.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об'єкта окремо.

У разі якщо об'єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об'єкта конкурсу, окремо.

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою. Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача та печаткою учасника.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника (за наявності).

Усі аркуші конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути прошиті та пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

           Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

           Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного об'єкта конкурсу.

           Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу» тощо;

- особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

- відбиток печатки.

Подання заяви для участі у конкурсі та отримання конкурсної документації.

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають організатору заяву, у якій зазначають:

 • фізичні особи - підприємці - прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 • юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Перелік документів.

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

1) Обгрунтована цінова пропозиція, що включає в себе витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку.

 1. Для підтвердження рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою надається довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням місцезнаходження, переліком основних засобів;
 2. Учасником надається довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (або урахуванням договорів       щодо залучення співвиконавців);
 3. Для підтвердження фінансової спроможності учасником надається:

а)  фінансова звітність (баланс та звіт про фінансові результати форма №2) суб'єкта господарювання за останній звітній період (копії фінансової звітності подаються за той звітний період, за який на момент подання пропозиції були вже подані у відповідний орган);

б)  довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов'язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

 1. Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій), в тому числі, відомості про досвід роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов'язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо).
 2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

7) Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

8) Лист-згода на обробку персональних даних.

У разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу.

Учасник конкурсу має право внести зміни (доповнення) або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані організатором конкурсу до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитися з  01 квітня 2023 року по  10 квітня 2023 року з 14:00 до 16:00 годин.Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це організатора конкурсу не пізніше ніж за три дні до огляду.

6.Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу, маркування: «Не відкривати До 10 год.00 хв. 18 квітня 2023 року».

Конкурсна пропозиція надається до Згурівської селищної ради (Київська обл., Броварський район, смт Згурівка, вул. Українська,10, сектору з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури Згурівської селищної ради).

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій. Дата: 17 квітня 2023 року. Час: до 13.00 години.

7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Місце розкриття конкурсних пропозицій - Київська обл., Броварський район, смт Згурівка, вул. Українська,10, зала засідань.

Дата та час розкриття конкурсних пропозицій - розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться: дата 18 квітня 2023 року о 10.00 годині.

З конкурсною документацією можна ознайомитись на офіційному  сайті Згурівської селищної ради за посиланням https://zgurivska-gromada.gov.ua/news/1679057711/.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь